Uncategorized

Cảnh báo

Hiện nay một số trang mạng lấy hình ảnh của Nhân để buôn tre khổng lồ, Nhân xin thông báo là Nhân không hề có hợp tác, liên doanh hay kết hợp gì với tất cả các trang mạng đó, Nhân chỉ kinh doanh duy nhất tại trang Tre Giống – Viet Nam Bamboo Nursery , về việc có đúng là tre khổng lồ hay không thì Nhân xin miễn bình luận, mọi người nên cẩn thận khi giao dịch nhé. Nhân xin cảm ơn các Cô Chú, Anh Chị,bạn bè đã ủng hộ Nhân, giúp Nhân có kinh phí duy trì việc sưu tập tre cho thế hệ nghiên cứu sâu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *