WOOCOMMERCE

5 STARS PRODUCTS

Products with all positive feedbacks

Cephalostachyum pergracile

Tên tiếng việt :tre cơm lam
Xuất xứ : đông nam á
Chiều cao : 6m
Đường kính :3cm
Nhiệt độ chịu đựng :-2*c
Giá: Liên Hệ

Bambusa chungii (White Bamboo)

Xuất xứ : trung quốc
Chiều cao : 10-12m
Đường kính : 6cm
Nhiệt độ chịu đựng :-4*c
Giá: Liên Hệ

Tre Đen – Gigantochloa atroviolacea (Java Black)

Tên tiếng việt : tre đen
Xuất xứ : indonesia
Giá: Liên Hệ

Tầm Vông Thái – Bambusa nana – Thai Beauty (Large Leaf)

Xuất xứ : thái lan
Chiều cao : 8-10m
Đường kính : 5cm
Nhiệt độ chịu đựng :- 2*c
Giá: Liên Hệ

Trúc Tím – Bambusa lako (Timor Black)

Tên tiếng việt : Trúc Tím
Xuất xứ : Indonesia
Giá : liên hệ

Tre Đùi Ếch Sọc – Bambusa ventricosa ‘Kimmei’

Xuất xứ : trung quốc
Chiều cao : 12m
Đường kính : 6cm
Nhiệt độ chịu đựng :- 9*c
Giá: Liên Hệ

To set a product rating go to the desired product page and leave a comment for it with the maximum rating of 5 stars.